Z Życia Oddziałów

Dawid Bukalski

Członkowie Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży diecezji radomskiej wzięli udział w I Ogólnopolskim Kongresie Różańcowym.

Kongresowi przyświecało hasło: „Różaniec ratunkiem dla świata”. Młodzi z diecezji radomskiej poprowadzili wieczorną adorację, która rozpoczęła nocne czuwanie w kaplicy Cudownego Obrazu.

- Stajemy dziś i my młodzi, aby móc rozpocząć modlitewne czuwanie podczas 300. rocznicy koronacji Twego jasnogórskiego wizerunku. Pragniemy przez cnotę, naukę i pracę służyć Bogu, Kościołowi i ojczyźnie - deklarował Dawid Bukalski, prezes KSM diecezji radomskiej.

- Przybywamy do Ciebie, Maryjo, jako przedstawiciele Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży ziemi radomskiej. Dziękujemy Ci za wszystkie łaski i prosimy, aby nasze serca i umysły były kształtowane w taki sposób, abyśmy byli solą tej ziemi, potrafili służyć Bogu i ojczyźnie, a szczególnie Twojemu Synowi. Aby nasze serca były zawsze Jemu oddane, jak tej, z którą tu przybyliśmy, bł. Karoliny Kózkówny, naszej patronki - tymi słowami rozpoczął czuwanie ks. Grzegorz Łabądź, diecezjalny asystent KSM. Zakończył je błogosławieństwem relikwiami bł. Karoliny, które młodzi przywieźli ze sobą na Jasną Górę.

- Podczas nocnego czuwania pochylaliśmy się nad przesłaniem słów Ślubów Jasnogórskich złożonych 26 sierpnia 1956 roku: "Przyrzekamy uczynić wszystko, co leży w naszej mocy, aby Polska była rzeczywistym królestwem Twoim i Twojego Syna, poddanym całkowicie pod Twoje panowanie, w życiu naszym osobistym, rodzinnym, narodowym i społecznym" - dodaje Anna Wisowata, zastępca prezesa KSM diecezji radomskiej.

Młodzi dla środowiska – KSM na warsztatach ekologicznych w Drohiczynie

Ostatnie dni wakacyjnego czasu były dla KSM naszej Diecezji bardzo intensywne. Zainspirowani encykliką Papieża Franciszka „Laudato si” – „Pochwalony bądź”, wzywającą do odpowiedzialności o środowisko, jak również nauką św. Jana Pawła II o ekologii, w której papież nawiązywał nie tylko do obowiązku troszczenia się o środowisko, ale ukazał, że szacunek wobec przyrody płynie z miłości oraz szacunku do Boga, udaliśmy się na dawno wyczekiwany przez nas turnus do Drohiczyna.

W dniach 24-30sierpnia wzięliśmy udział w Terenowych Warsztatach Edukacji Ekologicznej. Inicjatorem projektu był KSM Diecezji Drohiczyńskiej. Każdy dzień rozpoczynaliśmy Mszą Św. w kaplicy w ośrodku i kończyliśmy Apelem Jasnogórskim. Przeżywaliśmy w tym czasie swoiste rekolekcje. Nie brakowało nauki ze strony naszego Diecezjalnego Asystenta Ks. Grzegorza, który dba o nasz duchowy wzrost. Dzięki rozdzielonym dyżurom, cała grupa 40 uczestników była zaangażowana w przygotowanie Liturgii, adoracji i Apeli. Czuwali nad tym: Dawid Bukalski- Prezes KSM, klerycy oraz Ksiądz Asystent. Nasi ksmowicze, tegoroczni uczestnicy Miasteczka Modlitewnego w Zabawie zorganizowali pogodny wieczorek w formie gry terenowej. Była to doskonała okazja do nawiązania relacji i współpracy pomiędzy uczestnikami wyjazdu. Organizatorzy KSM Drohiczyn zapewnili nam moc atrakcji. Oprócz codziennych zajęć terenowych prowadzonych w grupach, w ramach projektu skorzystaliśmy z parku linowego w Broku i spływu kajakowego wiodącego przez rzekę Bug. Spacerowaliśmy pierwszą leśną ścieżką przyrodniczą w Polsce - Żebra Żubra, leżącą na terenie Puszczy Białowieskiej, zwiedziliśmy Muzeum Przyrodniczo-Leśne znajdujące się w Białowieskim Parku Narodowym oraz Rezerwat Pokazowy Żubrów. Drohiczyn jest pięknym miastem. Trudno uwierzyć w to, że w niewielkiej miejscowości liczącej około 3 tysięcy mieszkańców wzniesiono 3 świątynie i cerkiew. Miasto ma w sobie urok. Na dzień przed odjazdem oprowadził nas po nim prezes zarządu diecezjalnego KSM Diecezji Drohiczyńskiej, Mateusz Stefaniuk. Odwiedziliśmy Katedrę i Seminarium Duchowne, weszliśmy również na Górę Zamkową, z której mogliśmy podziwiać piękną panoramę doliny Bugu. Zwiedziliśmy Muzeum Diecezjalne, wystawę zabytkowych motocykli, a na koniec jedyne istniejące w Polsce Muzeum Kajakarstwa.

Myślę, że był to radosny czas. Dla wielu z nas dosyć ciekawy. Świadczy o tym to, że cały czas wracamy do tych wydarzeń i wspominamy je tak, jakby to było wczoraj.

Anna Wisowata 
Z-ca Prezesa KSM DR

Zarząd Diecezjalny pragnie serdecznie zaprosić na ,, Zjazd Diecezjalny”, który odbędzie się 9 września 2017r. w Duszpasterstwie Akademickim

(ul. Górnicza) o godzinie 10:00. Na radę zgodnie ze Statutem zapraszamy Prezesa wraz z Zastępcą, oraz Skarbnika oddziału. 

Bardzo prosimy aby podczas Zjazdu dokonać wpłaty składki członkowskiej oddziału 

w wysokości 60 zł na najbliższy rok. Mile widziana jest także obecność Księży Asystentów oddziałów.

KSM razem z bł.Karoliną będzie czuwać na Kongresie w Częstochowie

W dniach 6-8 września 2017 r. na Jasnej Górze odbędzie się I Kongres Różańcowy pod hasłem „Różaniec ratunkiem dla świata”. Wydarzenia będą miały miejsce w auli o. Kordeckiego, bazylice jasnogórskiej, kaplicy Matki Bożej oraz na placu przed szczytem jasnogórskim.  Kongres rozpocznie się 6 września mszą św. pod przewodnictwem metropolity częstochowskiego abp. Wacława Depy, po której przeor Jasnej Góry, o. Marian Waligóra poprowadzi procesję różańcową na placu jasnogórskim.

7 września tuż po Apelu Jasnogórskim, od godz. 21.30 do godz.  22.30 Członkowie KSM Diecezji Radomskiej poprowadzą  czuwanie i różaniec wraz z bł. Karoliną. 
To niezwykłe że w rocznice 300 lecia koronacji podczas I kongresu różańcowego młodzież naszej diecezji będzie czuwać ze swoją patronką w Duchowej Stolicy Polski – Sanktuarium na Jasnej Górze

 Co roku na przełomie lipca i sierpnia w Sanktuarium Bł.Karoliny w Zabawie (diec.Tarnowska) odbywa się Miasteczko Modlitewne. W tym roku miało ono miejsce od 27 lipca do 2.sierpnia. To czas 7-dniowych rekolekcji, podczas których młodzi ludzie z całej Polski doświadczają swoistego spotkania z Bogiem i pogłębiają swoją wiarę. Ojcem duchownym wydarzenia jest ks. Piotr Adamczyk.  W roku 100-lecia objawień w Fatimie myślą przewodnią Miasteczka było życie i postawa Maryi. Matka Boża jako wzór świętości wypełnia wolę Stwórcy i nie boi się powiedzieć "tak". Karolina podążając za przykładem Matki Najświętszej zaufała Bogu i oddała swoje życie w obronie czystości. Każdy dzień rekolekcji dotykał innej tajemnicy różańca tak, aby w Maryi zobaczyć tę, która ufa i realizuje swoje Fiat. Nieugięci (nie)dotknięci – to hasło tegorocznego Miasteczka. Uczestnicy uczyli się być nieugięci i niedotknięci jak Maryja. Jednocześnie mają być dotknięci Bożą łaską, tak jak dotknięta była Karolina. Ta łaska daje siłę, by nie tylko na czas rekolekcji, ale przede wszystkim w codziennym życiu być wiernym Panu Bogu.  Charakter Miasteczka to pole namiotowe i wspaniały czas wypełniony bardzo aktywnym planem. Nocna droga krzyżowa męczeńskim szlakiem Karoliny, całonocna adoracja, Msza święta o wschodzie słońca, modlitwa, niezwykłe spotkania w grupach oraz konferencje głoszone przez księdza Piotra Adamczyka pozostaną długo w pamięci uczestników. Czteroosobowa delegacja młodych z diecezji radomskiej w składzie: Dawid Bukalski, Jacek Barszcz, Weronika Miernik i Patrycja Wawrzeńczyk podjęła posługę animatorską. Było to dla nich nowe doświadczenie, które przede wszystkim pogłębiło więź z Panem Bogiem i zbudowało relacje z drugim człowiekiem.

Dnia 6 sierpnia wyruszyła XXXIX Piesza Pielgrzymka Diecezji Radomskiej na Jasną Górę. Pielgrzymowaliśmy w pięciu kolumnach: dwóch z Radomia, jednej ze Skarżyska, jednej ze Starachowic oraz jednej z Opoczna. Wśród pątników byli także nasi KSM-owicze. Między innymi przedstawiciele zarządu diecezjalnego. Jako przewodnik Suchedniowskiej „trójki” pielgrzymował z nami również asystent KSM diecezji radomskiej ksiądz Grzegorz Łabądź.

8 sierpnia w czasie mszy świętej w Końskich odprawionej przez Jego Ekscelencję Księdza Biskupa Henryka Tomasika podziękowania za wspieranie duchowe pielgrzymów w ich imieniu złożyła mu nasza przedstawicielka Weronika Miernik.

Z racji tego, że pielgrzymowaliśmy w różnych kolumnach wszyscy razem spotkaliśmy się dopiero ostatniego dnia naszych rekolekcji w drodze 13 sierpnia na mszy świętej we Mstowie. Przewodniczył jej Ksiądz Biskup Henryk Tomasik. W czasie homilii mówił o wadze sakramentu małżeństwa i nawoływał do tego aby dzień święty święcić. Po zakończonej Eucharystii mieliśmy okazję na krótkie spotkanie z nim.

Na Jasną Górę weszliśmy z banerem KSMu diecezji radomskiej. Na zakończenie pielgrzymki uczestniczyliśmy we mszy świętej na wałach jasnogórskich i odśpiewaniu Apelu Jasnogórskiego.

Dane do przelewów :)

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży 
Diecezji Radomskiej

26-600 Radom ul.Malczewskiego 1 
66 1240 5703 1111 0010 7459 0871

                Niespełna tydzień został do wydarzenia, które w rok po Światowych Dniach Młodzieży ma na nowo zgromadzić młodych z diecezji radomskiej, by wspólnie wielbić Boga. Mowa o Festivalu BODY, który odbędzie się 17 czerwca na Rynku Wielkim w Szydłowcu.

                - Wydarzenie to zrodziło się rok temu w Krakowie. Wtedy stwierdziliśmy, że ten czas nie może się skończyć. On wręcz się dopiero zaczyna. Trzeba, jak mówił Papież Franciszek „zejść z kanapy” i zacząć działać! – mówią organizatorzy wydarzenia, młodzi z szydłowieckie STREFY JP2

                W czasie Festivalu od godzin popołudniowych do samej ciszy nocnej, na uczestników imprezy, będzie czekało wiele atrakcji. Wszystko rozpocznie się o godzinie 16.30. Wtedy jako preludium pojawią się śpiewy i tańce lednickie, a o 17.00 uroczystą procesją rozpocznie się wielkie świętowanie na Rynku.

                Wiele emocji wzbudzą w szczególności dwa momenty. Pierwszy z nich to Lekcja Brata Alberta – patrona trwającego roku i dnia festiwalu. Wtedy też młodzi usłyszą świadectwo o sensie pomagania. Następnie wspólnie odmówią Modlitwę Pańską, by wreszcie zobaczyć Brata Alberta wręczającego chleby, uczącego szacunku do nich i zachęcającego do dzielenia się nimi. Drugi ważny moment nastąpi tuż przed 21.00. Wtedy usłyszymy świadectwo o macierzyństwie. Następnie matki w białych strojach wyruszą z uśmiechami w procesji by pokazać radość z powołania, którym zostały obdarowane. Na końcu będzie szła Matka Narodu – Pani z Częstochowy, przy obrazie której zostanie odprawiony Apel Jasnogórski.

                W nawiązaniu do hasła roku „Idźcie i głoście”, młodzi zobaczą również pantomimę w wykonaniu młodych tancerzy, na podstawie przypowieści o Pannach mądrych i nierozsądnych. Pa to być zachętą do właściwego przygotowania na drogę i na spotkanie.

                Prócz wspomnianych punktów w programie znalazła się również Koronka do Bożego Miłosierdzia dla Świata, Kwadrans dla Świętego Jana Pawła II i adoracja, którą zwieńczy słowo i błogosławieństwo ks. Biskupa Piotra Turzyńskiego.

                Każdy z uczestników otrzyma specjalne symbole związane z tematyką spotkania. Będzie to wspomniany już chleb, obraz Matki Bożej Częstochowskiej i latarka, która ma rozświetlać drogi naszego życia i działania.

                Organizatorzy zapraszają również by młodzi napisali list do mamy, który w czasie festiwalu zostanie wręczony jako prezent mamą biorącym udział w procesji.

                O oprawę muzyczną Festivalu zadba Zespół iGramy z Pokusą z Żywca – jednego z twórców Siewców Lednicy i lednickich hitów, a także młodzieżowy Zespół Vivo z Mirowa.

                Więcej informacji o Festivalu na www.festivalbody.pl i na facebook.com/fesivalbody

Idź i Kochaj! To hasło tegorocznego spotkania młodych na polach Lednickich.
KSM Diecezji Radomskiej mocno wziął sobie do serca te słowa organizując wyjazd na Lednice.
W tym roku udało nam się zebrać 3 autokary.  Między innymi młodzież z KSM Mniszek, KSM Gózd, KSM Wolanów, KSM Kozia Góra, młodzież i sympatycy KSM oraz wszyscy którym spotkania Lednickie są bliskie.

Wyruszyliśmy w nocy z Piątku na Sobotę, tak aby na Polach Lednickich być jak najwcześniej.
Od godz 8:30 czuwaliśmy na Polach w sektorze A.

Top
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów... More details…